Zarząd Fundacji ACONSS podjął decyzję w 10 października  2023 roku o odwołaniu Pana P. Gruszkę z honorowego stanowiska Ambasadora Fundacji ACONSS.