Dwunastego lutego br. odbyło się spotkanie, z wyróżniającymi się aktywnością i zaangażowaniem, Wolontariuszkami i Wolontariuszem naszej Fundacji. Okolicznością było podsumowanie działań w 2023 roku oraz wyrażone przez Zarząd uznanie dla pracy społecznej osób na rzecz naszej organizacji.

Niezależnie od podziękowania werbalnego, wręczono okolicznościowe podziękowania w formie dyplomów oraz okolicznościowe upominki rzeczowe.

Następnie dwaj prezesi przedstawili plany aktywności organizacyjnej na 2024 rok, z których jeden projekt jest już realizowany.

Chcemy wyrazić znaczenie jakie przykładamy do osób, które poświęcają swój czas, pracę i inwencje na rzecz naszego NGO, bez których realizacja bardziej złożonych projektów nie byłaby możliwa lub mocno ograniczona. W ten sposób możemy lepiej realizować naszą aktywność społeczną skierowaną do lokalnych i krajowych społeczności. Dziękujemy w imieniu Fundacji.