Fundacja Aconss

Nasi darczyńcy

Nie było by nas, bez was.

Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom, którzy swoim wkładem przyczynili się do realizacji naszego celu czyli promowania historii, kultury i zabytków w Polsce.

~ Zarząd | Fundacja Aconss

Wyróżnieni mecenasi kultury

Fundacja ARP – Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu

Darczyńcy

Kolejnością wpłat (najnowsza na górze)

osoby prywatne anonimowe

Łukasz z Jaworzna

Andrzej z Katowic

Sylwia z Katowic

Dominik

Tester

Agnieszka z Bytomia

Anna z Katowic

Marcin z Chorzowa

Sylwia ze Świętochłowic

Konrad z Nowego Sącza

Ewa z Katowic

Maciej z Katowic

Łukasz z Jaworzna

Aleksandra z Katowic

Marian z Katowic

Ryszard z Katowic

Szymon z Katowic

Nicpoń

Ryszard z Katowic

Marcin z Katowic

Katarzyna z Katowic

Firmy i instytucje

Kolejnością wpłat (najnowsza na górze)

IGOES Sp. z o.o.

WROTKA SC

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu

Miasto Katowice

Fundacja ORLEN – Dar serca

Fundacja Banku PKO BP

OPOKA OiG

Cele osiągnięte dzięki wpłatom Darczyńców

w 2024 roku

Łączna kwota wpłat i zbiórek

Cel

Cele statutowe Fundacji Aconss

Szczegóły

Pokrycie części kosztów utrzymania i opłat księgowych, informatycznych, domen, licencji, zakupu nagród, opłat pocztowych i administracyjnych, marketingowych i biurowych.

Suma wpłat

 • Wsparcie Darczyńców indywidualnych 100% 100%
 • Wsparcie Darczyńców biznesowych 0% 0%

Cel

Nowy projekt kulturalny Fundacji w 2024

Szczegóły

W 2024 roku Fundacja ACONSS kontynuuje prace nad kolejnymi, innowacyjnym projektem kulturowym. Szczegóły na ich temat pojawią się na tej stronie już niebawem. Do współfinansowania projektu włączy się znana Instytucja. Dlatego warto zrobić to samo i zyskać nie tylko miano Donatora, ale także Wspierającego nowoczesne formy aktywności kulturalnej – widoczne wśród rzeczy zainteresowanych i naszych Beneficjentów (Uczestników).  

Suma wpłat

 • Wsparcie darczyńców 1% 1%

Cel

Wydarzenia kulturalne Fundacji w 2024

Szczegóły

W 2024 roku Fundacja ACONSS realizuje organizację wydarzeń kulturalnych promujących historię, kulturę oraz zabytki w Polsce. W planach zorganizowanie spotkań autorskich, festiwal czytelniczy, spotkania targowe, wydarzenia okolicznościowe i wykłady na tematy kulturalne oraz organizacja wydarzeń dla seniorów. Bez Ciebie Szanowny Donatorze nie będziemy w stanie zrealizować wszystkich naszych planów w tym roku. Dlatego liczymy na Twoje wsparcie. Pamiętaj, nawet najmniejsza kwota przybliża nas do ich realizacji, a osobom możliwość uczestniczenia w kulturze.  

Suma wpłat

 • Wsparcie darczyńców 7% 7%

Cele osiągnięte dzięki wpłatom Darczyńców

w 2023 roku

Łączna kwota wpłat i zbiórek

Cel

Cele statutowe Fundacji Aconss

Szczegóły

Pokrycie części kosztów utrzymania i opłat księgowych, informatycznych, domen, licencji, zakupu nagród, opłat pocztowych i administracyjnych, marketingowych i biurowych.

Suma wpłat

 • Wsparcie Darczyńców indywidualnych 97% 97%
 • Wsparcie Darczyńców biznesowych 3% 3%

Cel

Nowy projekt fundacji

Szczegóły

W 2023 roku fundacja Aconss intensywnie pracuje nad kolejnymi, innowacyjnymi projektami. Szczegóły na ich temat pojawią się na tej stronie już niedługo. 

Suma wpłat

 • Wsparcie darczyńców 9% 9%

Cele osiągnięte dzięki wpłatom Darczyńców

w 2022 roku

Łączna kwota wpłat i zbiórek

Cel

Cele statutowe Fundacji Aconss

Szczegóły

Pokrycie części kosztów utrzymania i opłat księgowych, informatycznych, domen, licencji, zakupu nagród, opłat pocztowych i administracyjnych, marketingowych i biurowych.

Suma wpłat

 • Wsparcie Darczyńców indywidualnych 67% 67%
 • Wsparcie Darczyńców biznesowych 33% 33%

Cel

Projekt gry terenowej – questu o tytule „Zamek oczyma bohatera”

Szczegóły

Opracowano i wdrożono ogólnopolskie zadanie pt. „ZAMEK OCZYMA BOHATERA”. Objęło ono kulturalną grę terenową. Jako quest, w którym rozwiązuje się zadania. Trasą zabytkowego Parku Zamkowego i nieco samego Zamku w Baranowie Sandomierskim, uczestnicy z całej Polski, mogą uczestniczyć w grze edukacyjnej poszukując skarbu i nagród.

Suma wpłat

 • Wsparcie Fundacji ARP dla realizacji gry terenowej „Zamek oczyma bohatera” 94% 94%
 • Wsparcie Darczyńców indywidualnych na rzecz gry terenowej „Zamek oczyma bohatera” 6% 6%

Cel

Projekt gry miejskiej „Tu skarb twój”

Szczegóły

Pokrycie niezbędnych kosztów opracowania i zorganizowania pilotażowej gry miejskiej w Katowicach pt. „TU SKARB TWÓJ 2022”. Historyczna gra po śródmieściu Katowic została zorganizowana dla dzieci i seniorów miasta w wersji tradycyjnej (z papierowymi akcesoriami). Tematem zadań były historyczne miejsca na mapie Katowic dot. okresu rodzącej się niepodległości w latach 1919-22.  

Suma wpłat

 • Wsparcie Darczyńców indywidualnych 40% 40%
 • Wsparcie Darczyńców biznesowych 32% 32%
 • Zbiórka uliczna na Night Skating z dnia 01.09.2022 9% 9%
 • Zbiórka uliczna II – Trzy Stawy z dnia 16.09.2022 9% 9%
 • Zbiórka uliczna III – Park Kościuszki z dnia 23.10.2022 4% 4%
 • Zbiórka internetowa na FaniMani z dnia 23.10.2022 7% 7%
 • Zbiórka internetowa poprzez Wplacam.pl do dnia 23.10.2022 0.1% 0.1%