Fundacja Aconss

Nasi darczyńcy

Nie było by nas, bez was.

Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom, którzy swoim wkładem przyczynili się do realizacji naszego celu czyli promowania historii, kultury i zabytków w Polsce.

~ Zarząd | Fundacja Aconss

Wyróżnieni mecenasi kultury

Fundacja ARP – Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu

Darczyńcy

Kolejnością wpłat (najnowsza na górze)

Łukasz z Jaworzna

Andrzej z Katowic

Sylwia z Katowic

Dominik

Tester

Agnieszka z Bytomia

Anna z Katowic

Marcin z Chorzowa

Sylwia ze Świętochłowic

Konrad z Nowego Sącza

Ewa z Katowic

Maciej z Katowic

Łukasz z Jaworzna

Aleksandra z Katowic

Marian z Katowic

Ryszard z Katowic

Szymon z Katowic

Nicpoń

Ryszard z Katowic

Marcin z Katowic

Katarzyna z Katowic

Firmy i instytucje

Kolejnością wpłat (najnowsza na górze)

IGOES Sp. z o.o.

WROTKA SC

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu

Miasto Katowice

Fundacja ORLEN – Dar serca

Fundacja Banku PKO BP

OPOKA OiG

Cele osiągnięte dzięki wpłatom Darczyńców

w 2023 roku

Łączna kwota wpłat i zbiórek

Cel

Cele statutowe Fundacji Aconss

Szczegóły

Pokrycie części kosztów utrzymania i opłat księgowych, informatycznych, domen, licencji, zakupu nagród, opłat pocztowych i administracyjnych, marketingowych i biurowych.

Suma wpłat

 • Wsparcie Darczyńców indywidualnych 97% 97%
 • Wsparcie Darczyńców biznesowych 3% 3%

Cel

Nowy projekt fundacji

Szczegóły

W 2023 roku fundacja Aconss intensywnie pracuje nad kolejnymi, innowacyjnymi projektami. Szczegóły na ich temat pojawią się na tej stronie już niedługo. 

Suma wpłat

 • Wsparcie darczyńców 8% 8%

Cele osiągnięte dzięki wpłatom Darczyńców

w 2022 roku

Łączna kwota wpłat i zbiórek

Cel

Cele statutowe Fundacji Aconss

Szczegóły

Pokrycie części kosztów utrzymania i opłat księgowych, informatycznych, domen, licencji, zakupu nagród, opłat pocztowych i administracyjnych, marketingowych i biurowych.

Suma wpłat

 • Wsparcie Darczyńców indywidualnych 67% 67%
 • Wsparcie Darczyńców biznesowych 33% 33%

Cel

Projekt gry terenowej – questu o tytule „Zamek oczyma bohatera”

Szczegóły

Opracowano i wdrożono ogólnopolskie zadanie pt. „ZAMEK OCZYMA BOHATERA”. Objęło ono kulturalną grę terenową. Jako quest, w którym rozwiązuje się zadania. Trasą zabytkowego Parku Zamkowego i nieco samego Zamku w Baranowie Sandomierskim, uczestnicy z całej Polski, mogą uczestniczyć w grze edukacyjnej poszukując skarbu i nagród.

Suma wpłat

 • Wsparcie Fundacji ARP dla realizacji gry terenowej „Zamek oczyma bohatera” 94% 94%
 • Wsparcie Darczyńców indywidualnych na rzecz gry terenowej „Zamek oczyma bohatera” 6% 6%

Cel

Projekt gry miejskiej „Tu skarb twój”

Szczegóły

Pokrycie niezbędnych kosztów opracowania i zorganizowania pilotażowej gry miejskiej w Katowicach pt. „TU SKARB TWÓJ 2022”. Historyczna gra po śródmieściu Katowic została zorganizowana dla dzieci i seniorów miasta w wersji tradycyjnej (z papierowymi akcesoriami). Tematem zadań były historyczne miejsca na mapie Katowic dot. okresu rodzącej się niepodległości w latach 1919-22.  

Suma wpłat

 • Wsparcie Darczyńców indywidualnych 40% 40%
 • Wsparcie Darczyńców biznesowych 32% 32%
 • Zbiórka uliczna na Night Skating z dnia 01.09.2022 9% 9%
 • Zbiórka uliczna II – Trzy Stawy z dnia 16.09.2022 9% 9%
 • Zbiórka uliczna III – Park Kościuszki z dnia 23.10.2022 4% 4%
 • Zbiórka internetowa na FaniMani z dnia 23.10.2022 7% 7%
 • Zbiórka internetowa poprzez Wplacam.pl do dnia 23.10.2022 0.1% 0.1%