Projekt fundacji Aconss:

TU SKARB TWÓJ

To wydarzenie kulturalne w formie gry miejskiej.

Chcemy opowiadać ludziom o historii w atrakcyjny sposób i skutecznie ją promować. By budować i wzmacniać ludzką wspólnotę, oraz wprowadzać pozytywny kontakt w lokalnych społecznościach, oparty o podobieństwa wywodzące się ze wspólnej historii.

Dążymy do wzbudzania zainteresowania lokalną historią wiedząc, że prawdziwe wydarzenia sprzed lat potrafią zawładnąć wyobraźnią i emocjami szerzej i mocniej, aniżeli najlepsza nawet fikcja.

DOŁĄCZ I TY – jako osoba fizyczna lub organizacja czy firma
Spraw, by dzięki Tobie, ta gra powstała i uszczęśliwiła setki twarzy!

Dołącz do naszych mecenasów kultury i historii

%

Zebrane środki

O projekcie

Bazując na naszym doświadczeniu postanowiliśmy zorganizować grę terenową. Jej tematem przewodnim jest historia wydarzeń Katowic z lat 1919-1922, która pokazuje jak doprowadzono do odzyskania niepodległości miasta.

Wydarzenie odbędzie się w październiku 2022 roku, na terenie Katowic. Trasa gry terenowej będzie biegła szlakiem wyznaczonym przez śródmieście miasta. Na wytyczonej trasie znajdować się będą punkty wyzwań, będące jednocześnie ważnymi historycznie miejscami dla miasta Katowice. Uczestnicy gry będą rozwiązywać zadania w trakcie odwiedzania punktów, opisane w przewodniku przygotowanym specjalnie dla tego wydarzenia. Dla najlepszych graczy uczestniczących w konkursie przewidziano nagrody rzeczowe.

Wydarzenie skierowane jest do uczniów katowickich szkół podstawowych, uczęszczających do klas VI do VIII, a także do miejscowych seniorów. Dajemy bodziec aktywizujący obie grupy w pogłębianiu wiedzy o historii niepodległości miasta Katowice, oraz do zawiązania się międzypokoleniowej relacji.

Problematyka historyczna, do jakiej odnosi się zadanie, obejmuje złożone i specyficzne dzieje przyłączenia miasta i górnego śląska do macierzy. W ich centrum stoi postać Wojciecha Korfantego, którego historię (i nie tylko!) przybliżymy uczestnikom gry.

Abyśmy mogli zrealizować projekt dla naszych beneficjentów, nawiązaliśmy dotąd współpracę z

Patronat

TVP 3 Katowice

Patronat

Muzeum Historii Katowic

Wrotka Katowice

Miej udział w wydarzeniu, którego jeszcze tutaj nie było, które powiększy ilość uczestników i wydłuży czas atrakcyjnej edukacji historycznej w młodym pokoleniu i ludzi wykluczonych kulturalnie!

 

Kliknij w deklarowaną kwotę lub wpłać bezpośrednio na nasze konto Fundacji ACONSS
(KRS 0000699455, NIP nr 6342909544) w NestBanku o numerze:

84 2530 0008 2008 1024 3900 0002


Ponieważ nasza działalność zawiera się w sferze zadań publicznych wskazanych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonując wpłaty darowizny skorzystasz z ulg na podatek dochodowy od osób prawnych (ulga na CIT) i fizycznych (PIT) – odliczając ją z ujęciu rocznym od podstawy opodatkowania do 10% uzyskanego dochodu w przypadku osób prawnych oraz 6% w przypadku osób fizycznych.