Fundacja Aconss

Dla biznesu

CSR 2.0

Zaangażuj się biznesowo w naszą sferę kultury

Lepsze społeczeństwo produkuje lepsze środowisko dla biznesu

Zamysłem jest pozyskanie (w ramach CSR, w tym Corporate Cultural Responsibility) wsparcia podmiotów gospodarczych, naszej działalności, abyśmy mogli w sposób ciągły, realizować działania w sferze kultury.
Dzięki temu płynniej będą zaspakajane potrzeby naszych beneficjentów lokalnych z Katowic i okolicznych miast.
A także szerzej, bo ponadregionalnie, zrealizujemy projekty promujące historię, kulturę oraz polskie zabytki – pokonując barierę rozwoju instytucjonalnego Fundacji ACONSS.
Jesteśmy także otwarci na nowe pomysły w sektorze kultury, które możemy wdrożyć wspólnie.

Fundacja Aconss prowadzi obecnie dwa, niezależne projekty

Lokalna gra miejska w Katowicach

Ogólnopolska gra terenowa w Baranowie Sandomierskim

„TU SKARB TWÓJ” – edycji 2022 skierowany jest w do katowickich uczniów klas VI-VIII i katowickich seniorów. W drugim etapie projektu (edycji 2023) zostanie zcyfryzowany i ogólnodostępny w wersji mobilnej na smartfonach.

„ZAMEK OCZYMA BOHATERA” – ogólnopolskiej gry terenowej dla entuzjastów historii oraz turystyki literackiej. Trasa będzie biec parkiem w wokół zamku w Baranowie Sandomierskim. Do rozgrywania przez zainteresowane osoby (historią, zamkami, literaturą beletrystyczną z historycznym tłem, grami terenowymi i turystyką historyczną) w sposób tradycyjny (z papierową mapą i kartą gry) oraz mobilnie dzięki dedykowanej na smartfony aplikacji.

„TU SKARB TWÓJ” ma edukować najmłodsze pokolenie o powstawaniu polskości swojego miasta (lata 1919-22) oraz umacniać więzi międzypokoleniowe ze swoimi dziadkami. Atrakcyjna forma gry miejskiej, z czasem wzbogacona o rozwiązania mobilne, będzie formą żywej historii, która lepiej zapada w pamięć. będzie stworzona i poprowadzona na terenie śródmieścia Katowic. Połączy sobą elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania.

„ZAMEK OCZYMA BOHATERA” ma z kolei promować historię zabytku w Polsce poprzez literacką turystykę kulturową. Bo blisko połowa Polaków nigdy nie była w żadnym obiekcie historycznym, a niemal 60% nie przeczytało żadnej książki. Z drugiej strony zdecydowana większość z nas lubi gry, a jedna czwarta społeczeństwa gra w gry mobilne.

Cel obu projektów wynika z naszego rozeznania potrzeb kulturalno-edukacyjnych osób dorosłych, a także niepełnoletnich, Jak z wynika z badań, od 30 lat zauważa się spadek wiedzy i świadomości o historii minionego stulecia, a także czasów bardziej odległych.

I choć 87% badanych Polaków jest przekonanych, że wiedza na temat przeszłości jest potrzebna współczesnemu człowiekowi, to jednak nie przekłada się to na wystarczającą znajomość naszej historii. A ponad 11% osób uważa wiedzę historyczną za całkowicie zbędną.

Dlatego nasze inicjatywy odpowiadają na ten istniejący problem społeczny m. in. poprzez opowiadanie o historii, wydarzeniach i treściach dotyczących przeszłości w atrakcyjny sposób. Promując ją, aby zainteresować nią i zaangażować większą rzeszę Polaków.

Kierując się raportem IPSOS z 2017 roku, zaangażowane zainteresowanie historią następuje poprzez fizyczny obiekt, jak również poprzez konsumowanie informacji zawartych m.in. w przeczytanych książkach, zwiedzaniu muzeów i miejsc o znaczeniu historycznym, a także poprzez gry komputerowe i terenowe.

Proponujemy odmienne (przez CCR) kształtowanie prospołecznego wizerunku firmy z (CSR) naszą doświadczoną w realizacji zadań kulturalnych organizacją pozarządową, rozwiązującą ważny społecznie problem – krzewienia polskiej kultury wśród lokalnego społeczeństwa – zapobiegając dalszej erozji tego zainteresowania. Zwłaszcza w obliczu współczesnej sytuacji geopolitycznej. Współpracowaliśmy dotąd z fundacjami instytucjonalnymi takimi jak: PKO BP, ORLEN, ARP.

Główne korzyści dla biznesu, jakie wypływają ze współpracy z Fundacją Aconss:

Możliwość odpisania darowizny od podatku

Wesprzyj Polską kulturę bez bagażu dla budżetu

łatwiejszy dostęp do społeczności lokalnych i innych interesariuszy kultury

Ułatwione wejście na nowe rynki zbytu (nasi potencjalni beneficjenci to rynek kilkudziesięciu tysięcy osób)

Wzmocnienie wizerunkowe

Poprzez wsparcie naszych nietuzinkowych i innowacyjnych projektów społecznych

Budowanie więzi i zaangażowania pracowników firmy

Przez angażowanie ich w projekty społeczne oraz komunikowanie wartości społecznej

Obustronne zwiększenie powodzenia przedsięwzięć

Dzięki wykorzystaniu efektu synergii współpracy między fundacją a firmą

Wymiana doświadczeń oraz umiejętności

Poprzez spojrzenie z innej perspektywy i nietypową aktywność

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!