Fundacja Aconss

Dla biznesu

CSR 2.0

Zaangażuj się biznesowo w naszą sferę kultury

Lepsze społeczeństwo produkuje lepsze środowisko dla biznesu

Zamysłem jest pozyskanie (w ramach CSR, w tym Corporate Cultural Responsibility) wsparcia podmiotów gospodarczych, naszej działalności, abyśmy mogli w sposób ciągły, realizować działania w sferze kultury.
Dzięki temu płynniej będą zaspakajane potrzeby naszych beneficjentów lokalnych z Katowic i okolicznych miast.
A także szerzej, bo ponadregionalnie, zrealizujemy projekty promujące historię, kulturę oraz polskie zabytki – pokonując barierę rozwoju instytucjonalnego Fundacji ACONSS.
Jesteśmy także otwarci na nowe pomysły w sektorze kultury, które możemy wdrożyć wspólnie.

Fundacja Aconss prowadzi obecnie dwa, niezależne projekty

Formy turystyki literackiej w Krakowie

Ogólnopolska gra terenowa w Baranowie Sandomierskim

KRAKÓW OCZYMA BOHATERA – Zgodnie z określeniem tygodnika TIMES (w jednym z dodatków SUNDAYS TIMES) z 2009 roku – powieść nie pretenduje do udzielania jednoznacznych odpowiedzi, ale zabiera nas w urzekającą, pełną poszukiwań podróż. W 2023 roku opracowaliśmy założenia do ogólnopolskiego projektu turystyki fikcji literackiej – łączącego współczesną akcję beletrystycznej książki z terenem i obiektami polskiej historii Krakowa. 
To innowacyjny quest literacki.

„ZAMEK OCZYMA BOHATERA” – ogólnopolska gra terenowa dla entuzjastów historii oraz turystyki literackiej. Trasa prowadzi przez park wokół zamku w Baranowie Sandomierskim. Do rozgrywania przez zainteresowane osoby (historią, zamkami, literaturą beletrystyczną z historycznym tłem, grami terenowymi i turystyką historyczną) w sposób tradycyjny (z papierową mapą i kartą gry) oraz mobilnie dzięki dedykowanej na smartfony aplikacji.

Będzie to forma zaangażowania uczestników nowoczesną (poprzez mobilne  rozwiązania IT)  formą questu literackiego, dzięki któremu zgłębią oni zagadki literackie krocząc trasą krakowskich ulic, poznając historyczną i współczesną rzeczywistość oczyma literackiego bohatera.    

„ZAMEK OCZYMA BOHATERA” z powodzeniem promuje historię zabytku w Polsce poprzez literacką turystykę kulturową. Blisko połowa Polaków nigdy nie była w żadnym obiekcie historycznym, a niemal 60% nie przeczytało żadnej książki. Z drugiej strony zdecydowana większość z nas lubi gry, a jedna czwarta społeczeństwa gra w gry mobilne. To postanowiliśmy wykorzystać.  Produkt tego projektu jest aktualizowany i dalej rozwijany w oparciu o potrzeby lokalnej społeczności oraz uczestników. 

Cel obu projektów wynika z naszego rozeznania potrzeb kulturalno-edukacyjnych osób dorosłych, a także niepełnoletnich, Jak z wynika z badań, od 30 lat zauważa się spadek wiedzy i świadomości o historii minionego stulecia, a także czasów bardziej odległych.

I choć 87% badanych Polaków jest przekonanych, że wiedza na temat przeszłości jest potrzebna współczesnemu człowiekowi, to jednak nie przekłada się to na wystarczającą znajomość naszej historii. A ponad 11% osób uważa wiedzę historyczną za całkowicie zbędną.

Dlatego nasze inicjatywy odpowiadają na ten istniejący problem społeczny m. in. poprzez opowiadanie o historii, wydarzeniach i treściach dotyczących przeszłości w atrakcyjny sposób. Promując ją, aby zainteresować nią i zaangażować większą rzeszę Polaków.

Kierując się raportem IPSOS z 2017 roku, zaangażowane zainteresowanie historią następuje poprzez fizyczny obiekt, jak również poprzez konsumowanie informacji zawartych m.in. w przeczytanych książkach, zwiedzaniu muzeów i miejsc o znaczeniu historycznym, a także poprzez gry komputerowe i terenowe.

Proponujemy odmienne (przez CCR) kształtowanie prospołecznego wizerunku firmy z (CSR) naszą doświadczoną w realizacji zadań kulturalnych organizacją pozarządową, rozwiązującą ważny społecznie problem – krzewienia polskiej kultury wśród lokalnego społeczeństwa – zapobiegając dalszej erozji tego zainteresowania. Zwłaszcza w obliczu współczesnej sytuacji geopolitycznej. Współpracowaliśmy dotąd z fundacjami instytucjonalnymi takimi jak: PKO BP, ORLEN, ARP.

Główne korzyści dla biznesu, jakie wypływają ze współpracy z Fundacją Aconss:

Możliwość odpisania darowizny od podatku

Wesprzyj Polską kulturę bez bagażu dla budżetu

łatwiejszy dostęp do społeczności lokalnych i innych interesariuszy kultury

Ułatwione wejście na nowe rynki zbytu (nasi potencjalni beneficjenci to rynek kilkudziesięciu tysięcy osób)

Wzmocnienie wizerunkowe

Poprzez wsparcie naszych nietuzinkowych i innowacyjnych projektów społecznych

Budowanie więzi i zaangażowania pracowników firmy

Przez angażowanie ich w projekty społeczne oraz komunikowanie wartości społecznej

Obustronne zwiększenie powodzenia przedsięwzięć

Dzięki wykorzystaniu efektu synergii współpracy między fundacją a firmą

Wymiana doświadczeń oraz umiejętności

Poprzez spojrzenie z innej perspektywy i nietypową aktywność

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!