O fundacji

Aconss

Historia

Jako organizacja pozarządowa Fundacja ACONSS zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym ponad cztery lata temu. Jesteśmy jedną z 7% organizacji NGO w sektorze kultury, która nie zawiesiła działalności w trudnych czasach pandemii. Przez te cztery lata zorganizowaliśmy 13 wydarzeń kulturalnych dla 1469 beneficjentów.

Ryszard Jaciubek

Ryszard Jaciubek

Prezes ds. logistyki

Marian Nocoń

Marian Nocoń

Prezes ds. ekonomicznych

Anna Jaciubek

Anna Jaciubek

Członek zarządu

Katarzyna Nocoń

Katarzyna Nocoń

Członek zarządu

O ludziach

Działamy głównie dla społeczności lokalnej Katowic, gdzie mamy swoją siedzibę. Pracujemy w niej społecznie. W czwórkę: Anna, Katarzyna, Ryszard i Marian tworzymy zarazem zarząd. Wraz z czterema wolontariuszami, którzy stale z nami współpracują, potrafimy niemal przenosić góry w spełnianiu potrzeb kulturalnych ludzi, a w szczególności wykluczonych z nich seniorów.

Najnowszy nasz projekt jest ogólnopolski skierowany także do starszych uczniów i ludzi zainteresowanych turystyką literacką.

Nasz wolontariat:

Alicja Wendorf

Krzysztof Marek

Kierownik biura fundacji Specjalista ds. kreatywnej reklamy

Cel

Naszym głównym celem jest propagowania polskiej literatury, kultury i historii oraz polskich zabytków.
Cel ten realizujemy poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych w formie spotkań literackich, koncertów z elementami lokalnej kultury i historii, a ostatnio także aktywizacją plenerową przez gry miejskie.

Możemy się także pochwalić osiągnięciem na polu wydawniczym. W 2019 roku wydaliśmy książkę beletrystyczną pt. „Zamek splątany setonem”, której akcja rozgrywa się na baranowskim zamku. Zawarliśmy tym samym wszystkie elementy naszego celu.

Środki

Projekty wydarzeń wymagających kilkunastu tysięcy złotych nakładu, pokrywaliśmy dotąd z dotacji samorządowych i fundacji instytucjonalnych (organizacji biznesowych). Zadania o paro tysięcznym budżecie zasilaliśmy ze środków biznesowych i własnych. Niemal wszystkie nasze koszty statutowe opłacamy ze środków własnych, gdyż instytucje zewnętrzne bardzo niechętnie chcą je pokrywać.

Zamierzenia

W 2021 r. opracowaliśmy zatem plan rozwoju naszej Fundacji ACONSS oraz kierunki działań na lata 2022 – 2024. Zawarliśmy w nich już nie tylko działania lokalne, ale też regionalne, a nawet krajowe.

Chcemy bowiem docierać z przekazem kulturalnym do coraz większej liczby Polaków. Ma nam w tym pomóc nasze doświadczenie zawodowe i charytatywne, a także technologia IT. Już parę lat temu zapragnęliśmy tego dokonać. Da to nam większe możliwości przekazu, ale przede wszystkim oddziaływania i angażowania – zwłaszcza najmłodszego pokolenia.

Jest to szczególnie ważne teraz, w czasach pandemii, kryzysu gospodarczego, czy niepokojów wojennych, gdzie kultura zwykle odsuwana jest w pierwszej kolejności potrzeb ludzkich na plan dalszy.

Wraz z jej ograniczaniem cierpią jednak też sami ludzie, których nie stać na kulturę lub nie mogą do niej dotrzeć, będąc wykluczonymi kulturalnie. Dokłada się do tego jeszcze problem krytycznego postrzegania historii przez młode pokolenie, które w coraz większym stopniu uważa, że historia jest im zbędna. Staramy się wychodzić im naprzeciw dostarczając wartości, które pobudzą w nich pozytywne emocje, refleksje oraz utrwalą je.

Bo historia jest opowieścią o dawnych wydarzeniach i nauczycielką życia.

Chcemy więc opowiadać o historii w atrakcyjny sposób i skutecznie promować ją. Aby wzmacniać potrzebę poczucia wspólnoty, budować w ludziach poczucie zakorzenienia się oraz łączności z innymi Polakami dzięki podobieństwu, jak również wzbudzać zainteresowanie historią, bo to autentyczne zdarzenia potrafiące w większym stopniu zawładnąć wyobraźnią i silniej pobudzić nasze emocje, aniżeli fikcyjne postacie i wydarzenia. I co może najważniejsze, by pomóc ludziom w lepszym odnalezieniu się w złożonej teraźniejszości.

Sytuacja

Kiedy widzimy sale wypełnione ludźmi, ich zaangażowanie, wyrażaną radość oraz odczuwamy wdzięczność, mamy poczucie spełnienia naszej misji.
 

By tego dokonywać, nie wystarczą nam nasze starania i czas jaki temu poświęcamy.

Bez pomagającym nam wolontariuszy i otrzymanych darowizn oraz dotacji, moglibyśmy pozostać jedynie na dobrym słowie.

Bez tych pieniędzy nie da się już teraz prowadzić fundacji i projektów. Rosnące wymagania prawne, koszty utrzymania siedziby, czy podstawowe materiały biurowe na rzecz dokumentacji księgowej i projektowej, wymagają środków – także Twoich.

Uczęśliwiliśmy dotąd ponad 1,4 tysiąca osób, a możemy z Tobą tego dokonać ze znacznie większą grupą beneficjentów. Pamiętaj o nich i wspomagaj nas. Dobro się mnoży.