Z okazji 5-cio lecia powstania Fundacji ACONSS, Fundacja zorganizowała z tej okazji konkurs fotograficzny wraz z nagrodami. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy, kto od 01 do 17 września 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego lub dzień złożenia) w siedzibie współfundatora nagród pod adresem: WROTKA Katowice, ul. Dąbrówki 10, złoży skutecznie zamkniętą kopertę zawierającą swoją pracę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy. Na kopercie powinna znajdować się informacja: KONKURS – HISTORYCZNE MIEJSCA KATOWIC WIDZIANE DZISIAJ oraz prześle zdjęcie wraz z opisem na adres skrzynki mailowej Organizatora: wydarzenia.aconss@gmail.com.

Wystarczy zrobić zdjęcie zawierające dzisiejszy wizerunek historycznego miejsca Śródmieścia Katowic, opatrzyć go krótkim opisem z podaniem argumentacji jego wyboru jako ważnego historycznie dla Autora fotografii.

Potem już tylko wypełnić poniższe zgłoszenie konkursowe i przesłać we wskazanym w Regulaminie terminie do 17 września br. swoją pracę. Na Uczestników Konkursu HISTORYCZNE MIEJSCA KATOWIC WIDZIANE DZISIAJ – czekają atrakcyjne nagrody.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2023 roku. Wyniki Konkursu zostaną podane do 14 dni kalendarzowych po zakończeniu terminu składana prac konkursowych.

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej Fundacji ACONSS  oraz na facebook’u WROTKA Katowice oraz w siedzibie Katowice ul. Dąbrówki 10.

Zapraszamy – Organizator Fundacja ACONSS wraz z Współfundatorem nagród WROTKA z Katowic! Jesteśmy ciekawi Waszych wyborów.