Projekt fundacji Aconss:

Kraków oczyma bohatera

Czas na nowe spojrzenie

Partner Projektu:
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju 

Fundacja PFR to organizacja non-profit powołana przez Polski Fundusz Rozwoju. Została stworzona, aby realizować projekty tworzone w ramach społecznej odpowiedzialności spółki. (czytaj więcej)

Fundacja PFR to organizacja non-profit powołana w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Została stworzona, aby realizować projekty społeczne i umożliwić spółce podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie. Fundacja tworzy własne projekty, ale także wspiera inicjatywy społeczne i wolontariat pracowniczy. Cele statutowe są osiągane poprzez aktywność w obszarze edukacji, kultury oraz poprzez wspieranie innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii i przedsiębiorczości.

Priorytetem dla Fundacji PFR jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywanie szans edukacyjnych, wyrównywanie szans na rynku pracy różnych grup społecznych poprzez programy edukacyjne bazujące na nowych technologiach.

Pozostałe, nie mniej ważne obszary działalności Fundacji, to wspieranie kultury oraz innowacyjności, przedsiębiorczości, motywowanie do zwiększania kompetencji przez całe życie, budowanie postaw prospołecznych i aktywizacja zawodowa. Podstawowe grupy odbiorców działań realizowanych przez Fundację PFR to dzieci, młodzież oraz osoby starsze, jednakże jej celem jest stworzenie całego ekosystemu dobrych praktyk i zaangażowanych instytucji, aby realizowane projekty, miały realny wpływ na życie beneficjentów Fundacji i ich otoczenie. Więcej o Fundacji: https://fundacjapfr.pl/

W kwietniu 2024 roku Fundacja PFR zawarła Umowę o Współpracy z Fundacją ACONSS, w ramach której stała się Partnerem Projektu kulturowego „Kraków oczyma bohatera” wykorzystującego formę turystyki literackiej w postaci mobilnej gry miejskiej. Zarazem wspierając finansowo promocję wizerunkową związaną z tym projektem.

Co to za projekt?

Pierwszoplanowy zakres projektu kulturowego – podzielonego na trzy zakresy – wykorzystuje formę turystyki literackiej w postaci gry miejskiej (questu) rozgrywanej poprzez cyfrowy przewodnik scenariuszowy w aplikacji mobilnej lub w wersji papierowej. Sposobem na rozwój kulturowy jego beneficjentów poprzez formę zabawy, edukacji i rozrywki.

Narzędziem wspomagającym przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu jest (poza edukacją) włączenie do  aktywności poprzez atrakcyjną formę mobilną cyfrową i audio na smartfony oraz scenariuszy literackich questu po Starym Mieście Krakowa na podstawie współczesnej akcji sensacyjnej książki polskiego autora.

Co go wyróżnia?

Innowacyjne rozwiązania, które powstają w ramach projektu to przede wszystkim wykorzystanie formy questu literackiego, opartego o książki, łącząc je z technologiami mobilnymi, w formie cyfrowej.

Jaki mamy cel?

Promocja czytelnictwa i edukacji historycznej, poprzez wdrożenie technologii IT, pozwalających na interaktywne doświadczanie literatury poza domem, w środku miejsca akcji fabuły.

Nasz projekt od kuchni

Obejrzyj zdjęcia z planu

Włącz najnowszy film!

Etapy rozwoju projektu

2023

VIII. Powstanie inicjatywy utworzenia nowego projektu kulturalnego wspierającego czytelnictwo poprzez nowoczesne formy aktywizujące do uczestnictwa.

IX. Wybór formy turystyki literackiej na bazie zdobytych doświadczeń kulturalnej gry literackiej w w Zespole Parkowo-Zamkowym w Baranowie Sandomierskim i zebranie opinii jego uczestników.

X. Wybór wstępnej lokalizacji ulokowania produktów nowego projektu o roboczej nazwie „… oczyma bohatera”, stanowiącego rozwinięcie projektu „Zamek oczyma bohatera” w Baranowie Sandomierskim. Rozmowy z przedstawicielami samorządów wytypowanych miast dot. rozpoznania możliwości wsparcia inicjatywy Zarządu Fundacji ACONSS.

XII. Wyłonienie ostatecznej lokalizacji literackiego produktu kulturowego i finalizacji fazy przygotowań jakim było wytypowanie literackiego źródła.

2024

I-II. Spotkania Zarządu Fundacji ACONSS obejmujące omówienie wybranych książek ze współczesną akcją poświęconą Krakowowi pod kątem możliwości adaptacyjnych do współczesnych trendów związanych z uprawianiem turystyki literackiej i specyfiki tego miasta.

II-III Wysłanie zaproszeń autorom wstępnie wybranych książek, do uczestnictwa w projekcie. 

I-III. Wystosowanie zaproszeń do wsparcia projektu ku instytucjom i podmiotom  biznesowym. walorach poszczególnych książek i możliwościach ich adaptacji do współczesności tego miasta, jak również uwzględnienia nowych trendów aktywnego spędzania czasu przez Polaków w formie turystyki literackiej. 

III. Uzgodnienie warunków współpracy z autorem spełniającym warunki projektu i jego książki.

II-IV. Uzgodnienie warunków wsparcia jednego z trzech zakresów projektu z Instytucją mającą zostać Partnerem zadania projektowego o nazwie „Kraków oczyma bohatera”. 

IV. Podpisanie umowy o współpracy z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju nadając Jej status Partnera Projektu. W ramach tej umowy Fundacja PFR dofinansuje i będzie promować Projekt pod nazwą „Kraków oczyma bohatera”.

V. Wystosowanie zapytań ofertowych do potencjalnych podwykonawców prac specjalistycznych oraz rozpoczęcie budowania nowej podstrony dedykowanej Projektowi „Kraków oczyma bohatera”. Jednocześnie trwają prace autorskie nad mechaniką i scenariuszem produktu tego Projektu jakim będzie literacki quest miejski o tej samej nazwie. Aktualizacja prac organizacyjnych i dotyczących potencjalnych interesariuszy.

VI. Wyłanianie kwalifikujących się podwykonawców prac specjalistycznych Projektu w części dotyczącej literackiego questu. Przeprowadzenie drugiego badania terenowego krakowskiej trasy gry miejskiej oraz drugi etap rozmów z wytypowanymi Interesariuszami lokalnego biznesu. Wykonanie zdjęć i kadrów na planie Krakowa.    

Sprawdź co u nas słychać

Aktualności

Doświadczenie przekute na projekt

Pierwsze miesiące 2024 roku to dla Fundacji ACONSS czas intensywnych prac projektowych. Nie oglądając się wyniki naszych działań w zakresie...

SPOTKANIE Z CZYTELNIKAMI O TURYSTYCE LITERACKIEJ

W ramach cyklicznych spotkań kulturalnych organizowanych przez Fundację ACONSS, pod koniec marca miało miejsce spotkanie z lubiącymi czytać i...

SPOTKANIE LITERACKIE O TURYSTYCE LITERACKIEJ

Fundacja ACONSS, wraz z Miejska Biblioteka Publiczną w Katowicach i Miastem Katowice, zapraszają wszystkich miłośników literatury na spotkanie...

REKORD FREKWENCJI

Wraz z powiewami wiosennej bryzy do ciekawych obiektów historycznych przybywa coraz więcej podróżników. Widzimy to bardzo dobrze, obserwując...

Artykuły

Fundacja PFR – Partnerem Projektu „Kraków oczyma bohatera”!

W imieniu Zarządu Fundacji ACONSS z ogromną radością informujemy, że Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju została oficjalnie uznana za “Partnera...

Podziękowania i wsparcie

Projekt obejmujący m. in. literacką grę  miejską w formie questu – „Kraków oczyma bohatera” został opracowany przy współpracy z Autorem książki będącej kanwą questu.

W ramach realizacji projektu kulturowego pn. „Kraków oczyma bohatera” wykorzystującego formę turystyki literackiej w postaci mobilnej gry miejskiej, wyrażamy podziękowanie za zaangażowanie Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju w dofinansowanie Projektu oraz jego promowanie.