Pierwszy kwartał 2024 roku upłynął Zarządowi Fundacji ACONSS na wytężonej pracy. Mniej widocznej medialnie i dla społeczności, ale bardziej skoncentrowanej na pracach organizacyjnych i merytorycznych stanowiących fundament nowego projektu. Jego skalę złożoności porównujemy do naszego projektu międzynarodowego z 2018 roku, kiedy to organizowaliśmy koncert filharmoniczny w Katowicach pt. „Delicje muzyczne”.

Tym razem musieliśmy się zmierzyć z przygotowywanym w swych założeniach jeszcze w 2023 roku, projektem kulturowym związanym z turystyką literacką pt. „Oczyma bohatera”. Jest on rozwinięciem naszych aktywności społecznej rozpoczętej w zakresie grywalności w kulturze w 2019 roku, w Katowicach. Wtedy to po raz pierwszy zorganizowaliśmy historyczną grę miejską „W pogoni za historią” pod Patronatem Prezydenta Miasta Katowic. A później, w 2022 roku, pilotażowej gry miejskiej o tematyce niepodległościowej Katowic 1919–1922 r. i ogólnopolskiej kulturowej gry terenowej w formie questu pt. „Zamek oczyma bohatera” zlokalizowanej trasą na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim.

Podczas trzech tur posiedzeń Zarządu Fundacji ACONSS w okresie luty-kwiecień 2024 roku, dokonano trudnego wyboru dzieła literackiego, które stało się kanwą merytoryczną jednego z głównych elementów projektu „Kraków oczyma bohatera”. Trzeba dodać, że ważnym w naszym innowacyjnym projekcie była nie tylko sama książka związana z tym miastem, która musiała spełniać szereg kryteriów stawianych w nowych rozwiązaniach, ale też ważną rolę zamierzaliśmy powierzyć jej autorowi. Adaptacja książki na grunt turystyki kulturowej nie jest czymś skomplikowanym, ale wprowadzenie adaptacji pod wymogi innowacyjnych rozwiązań grywalizacji kulturalnej, wymaga już emocjonalnego i merytorycznego zaangażowania. A kto tego nie zrobi lepiej, jak autor wybranej książki. Zanim jednak do tego doszło, Zarząd Fundacji ACONSS – Fundacji promowania historii, kultury oraz zabytków w Polsce – musiał pokonać jeszcze jedną barierę. Uzyskania zobowiązania autorskiego do de facto uczestnictwa w pracach przy realizacji samego projektu. Dopiero, gdy znaleźliśmy rozwiązanie tego problemu, mogliśmy przejść do fazy realizacyjnej, w tym organizacyjnej. Kwiecień tego roku, to pasmo spotkań, rozmów, budowania struktury merytorycznej obejmującej wiele zakresów zrównoważonego projektu kulturowego, ale też finansowania. „Udało się” byłoby w tym przypadku stwierdzeniem nietrafionym, bowiem przygotowanie do rozpoczęcia realizowania pierwszego zakresu projektu, zostało poprzedzone ogromem pracy zaangażowanego w projekt Zarządu oraz uzyskanej przychylności osób przekonanych do współpracy, czy też pozyskanych dzięki ogromnemu zaangażowaniu Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych Fundacji ACONSS.