Ulga sponsoringowa to nowa propozycja zachęty podatkowej – do tej pory bowiem w podatku dochodowym nie było takiego rozwiązania. Co ważne, jest ona skierowana do tych przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) i wspierają działalność czy to sportową, kulturalną, bądź szkolnictwo wyższe oraz naukę, jednocześnie wspomagając rozwój lokalnych społeczności.

Jaka konkretnie grupa przedsiębiorców może sięgnąć po tę ulgę?

Ulga sponsoringowa jest rozwiązaniem skierowanym do podatników PIT, osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a także do podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. A zatem, z tego rozwiązania będą mogły skorzystać zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego

Polski Ład rozszerzył katalog odliczeń od podstawy opodatkowania w podatku CIT o tzw. ulgę dla wspierających kulturę i od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 18ee ust. 1 pkt 2 ustawy PDOP podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania (ustalonej zgodnie z art. 18 ww. ustawy), kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność kulturalną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ale kwota odliczenia w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych swoich przychodów  niż z zysków kapitałowych.

Inne korzyści z wspierania nas jako fundacji.

Ponieważ nasza działalność zawiera się w sferze zadań publicznych wskazanych w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokonując wpłaty darowizny skorzystasz z ulg na podatek dochodowy od osób prawnych (ulga na CIT) i fizycznych (PIT) – odliczając ją z ujęciu rocznym od podstawy opodatkowania do 10% uzyskanego dochodu w przypadku osób prawnych oraz 6% w przypadku osób fizycznych.

Jeśli chcesz zostać Mecenasem Kultury i wesprzeć nasze nowoczesne projekty kulturalne, to wystarczy kilka Twoich kroków: wpłać na naszej stronie lub na nasze konto Fundacji ACONSS zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym o nrze KRS 0000699455 (NIP nr 6342909544) w NestBanku o numerze: 84 2530 0008 2008 1024 3900 0002.

Twoja wpłata zostanie przez nas dostrzeżona i doceniona, szczególnie przez naszych beneficjentów.