Zdobyte przez nas doświadczenia z 2019 roku, w którym zorganizowaliśmy pierwszą grę miejską w Katowicach (W pogoni za przeszłością) oraz gry terenowej w 2022 roku na terenie Zespołu Parkowo-Zamkowego w Baranowie Sandomierskim (Zamek oczyma bohatera), tylko czekały na spożytkowanie w następnych realizacjach.

Prace projektowe i realizacyjne przy tego typu projektach są bardzo czasochłonne i wymagają interdyscyplinarnej wiedzy oraz wsparcia finansowego.

Dlatego Zarząd Fundacji ACONSS, realizował potem lokalne wydarzenia kulturalne dla swoich Beneficjentów z Katowic.    

Wysokie oceny (4,94 na 5 możliwych) pierwszych kilkudziesięciu uczestników questu literackiego Zamek oczyma bohatera, jakie zaczęły się pojawiać oraz towarzyszące im pozytywne komentarze upewniły nas, że jest to dobry kierunek.

W drugiej połowie 2023 roku, skłoniło to nas do pochylenia się nad nowym projektem tego typu.

Wpierw rozważyliśmy kilka lokalizacji, które spełniałyby szereg uwarunkowań, w tym kulturowych, literackich, byłyby przy tym atrakcyjne historycznie i architektonicznie oraz dobrze wpasowałyby się w założenia turystyki literackiej. Powstała przy tym myśl kontynuowania rozwiązań jako cyklu produktów kulturowych opartych na wypracowanej formule gry terenowej.

Wśród nich znalazły się Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Kraków i Sandomierz. Nawiązaliśmy kontakty z władzami tych miast, chcąc uzyskać poparcie i wsparcie finansowe takiego projektu.

Najbardziej elastyczni okazali się przedstawiciele Krakowa oraz Chorzowa. Rozpatrzyliśmy zatem kolejne kryteria wyboru terenu. Było nimi znaczenie na mapie historycznej Polski, wielkość potencjału mieszkańców i ich zainteresowania oraz dotychczasowych tradycji literackich oraz aktywności na polu turystyki literackiej i infrastruktury.

Wybór w tych kryteriach był dość oczywisty i jeszcze w tym samym roku zebraliśmy pierwsze informacje badawcze na ten temat związany z miastem Kraka.

Na ich podstawie ustaliliśmy preferencje potencjalnych zainteresowanych uczestnictwem w tego typu aktywności.

Pozostało jeszcze do zakończenia fazy przygotowań wytypowanie literackiego źródła oraz na tej podstawie, przeprowadzenia badań terenowych.

Świadomi, że wybór nie będzie łatwy, Zarząd Fundacji ACONSS wybrał 8 dzieł polskich autorów, których akcja lub jej fragment został poświęcony Krakowowi. Po ich lekturze, spotkaliśmy się dwukrotnie dyskutując przez wiele godzin o walorach poszczególnych książek i możliwościach ich adaptacji do współczesności tego miasta, jak również uwzględnienia nowych trendów aktywnego spędzania czasu przez Polaków w formie turystyki literackiej. Trzeba było jeszcze uwzględnić wymogi stawiane przez sposób zwiedzania tropem bohatera i dostosowania go do specyfiki angażowania uczestników w przez quest a zatem z rozwiązywaniem zagadek i emocji. Na dodatek, chcieliśmy zaproponować produkt odmienny od dotychczasowych, istniejących już gatunków literackich, w tym w dużej mierze kryminalnych i historycznych.      

Wybór książki nadającej się do adaptacji na trasę gry literackiej zależy od wielu czynników. W tym przypadku ważnymi były:

– unikalność: niepowtarzalne i interesujące aspekty miasta, które nie są pokazane w innych książkach;

– zainteresowanie czytelników: pozycja jest popularna wśród czytelników i może przyciągnąć więcej uczestników do gry literackiej;

– tematyka: jeśli jest zgodna ze specyfiką i tematem gry literackiej. Na przykład, jeśli gra literacka ma na celu emocjonalne przeżycie i poznanie historycznego Krakowa z perspektywy przyjezdnego, będącego pod presją czasu. Odkrywanie miejsc i wydarzeń związanych z postaciami literackimi, pozwalając na głębsze zrozumienie swych doświadczeń i kontekstu, w którym się poruszają uczestnicy.

– znaczenie dla autora: Jeśli Kraków ma szczególne znaczenie dla pisarza, to może to dodać dodatkowej warstwy znaczenia do gry literackiej. Chodzi tu też o możliwość napisania scenariuszy, które dobrze oddadzą przełożenie treści literackiej na sceny, w których mają brać udział uczestnicy gry;

– znaczenie dla fabuły: Nawet jeśli Kraków pojawia się tylko w kilku rozdziałach, może mieć kluczowe znaczenie dla fabuły książki. Może to być interesujące dla uczestników gry literackiej do zbadania odniesień, doznań porównawczych oraz zaadaptowania współczesnej akcji literackiej do historycznych miejsc.

Był to chyba dla nas jeden z najtrudniejszych fragmentów fazy przygotowań projektu. Skontaktowaliśmy się z kilkoma autorami, ale w większości przypadków, nie doczekaliśmy się od nich odpowiedzi, a tym bardziej chęci zaangażowania się w prace adaptacyjne.  

Opierając się na tych kryteriach oraz uwarunkowaniach współpracy, Zarządowi Fundacji ACONSS, pozostał jeden autor, który zgodził się na warunki współpracy i udostępnić swój czas i prawa autorskie do realizacji założeń projektu. Tym samym otrzymaliśmy gwarancję oczekiwanej adaptacji literackiej do gry miejskiej, czy przewodnika – mieszcząc się w posiadanym budżecie.

Wreszcie mogliśmy przejść do fazy niezbędnych prac nad przygotowaniem merytorycznym projektu i działań zmierzających do pozyskania niezbędnych funduszy, które pozwolą na ich realizacji w formie gotowego produktu.

Już na tym etapie poziom złożoności i pracochłonności merytorycznej wymagał od nas znacznie więcej pracy, aniżeli pierwszy nasz quest w Baranowie Sandomierskim. Nie zrażeni, przeprowadziliśmy pierwsze badania terenowe i opracowaliśmy ramy projektu. Zabrało to nam dziesięć miesięcy, ale dostrzegaliśmy coraz więcej walorów przyszłych owoców tych wysiłków, które chcieliśmy udostępnić niebawem naszym beneficjentom.