Ten projekt jubileuszowego loga przekazała nam jedna z naszych Wolontariuszek. Skłoniło to nas do refleksji.

Krótki rys dokonań.

24 października 2022 roku minęło pięć lat od założenia Fundacji ACONSS. To zarazem okazja do podsumowania naszych działań na polu promowania historii, kultury oraz zabytków w Polsce.

Zrealizowaliśmy w tym czasie 24 projekty i wydarzenia kulturalne. W tych ostatnich uczestniczyło dotąd blisko półtora tysiąca beneficjentów, którzy bezpłatnie skorzystali z różnorodnych form kulturalnych. Od plenerowych warsztatów zacząwszy, poprzez konkursy i spotkania z ludźmi kultury (literackie, w tym czytelnictwo wydanej przez nas książki i muzyczne), po historyczne gry miejskie.

Lubiący statystyki szybko wyliczą, że średnio co dwa i pół miesiąca, tworzyliśmy jedno zadanie dla społeczności, głównie lokalnej Katowic, które jest naszą siedzibą. Jeśli dopowiem do tego, że w okresie dwóch lat silnych ograniczeń sanitarnych z powodu COVID-u – redukujących sposobność do gromadzenia się ludzi i organizacji działań kulturalnych, to natężenie naszych działań w pozostałym czasie „normalności” okazuje się jeszcze intensywniejsze.

Jak widać, nasz czteroosobowy Zarząd społeczny i kilku osobowy zespół współpracujących z nami wolontariuszy, posiada całkiem spory potencjał do generowania społecznych inicjatyw, ku zadowoleniu naszym i ich uczestników (przynajmniej tak nam mówią 😊).

Własny kapitał

Dzięki posiadanym przez Zarząd Fundacji doświadczeniu życiowemu, zawodowemu i ogromnemu zaangażowaniu – idącego w setki godzin przepracowanych nad każdym projektem – była możliwa taka aktywność i skuteczność w realizacji. W ciągu tych pięciu lat trzeba było pokonać szereg barier. Od finansowych, bo wszystkiego społecznie się nie da zrealizować, po organizacyjne i proceduralne – wymagające konkretnych zgód i pozwoleń. Wynajęcie obiektów, terenów, uzyskiwanie praw autorskich, zlecanie prac informatycznych, czy księgowych, jak również dokonywanie bardziej przyjemnych zakupów nagród, czy upominków albo istniejących kosztów statutowych (gdzieś trzeba mieć siedzibę, w której można się spotykać i pracować) – wymagały opłat. Przez te lata zdołaliśmy je pokrywać i jako jedni z 7% w sektorze kultury, stale prowadziliśmy działalność, bez zawieszenia nawet w pandemii.    

Przy tym, przez te wszystkie lata nasi Beneficjenci – głównie seniorzy i młodzież, a ostatnio coraz częściej także dorośli aktywni zawodowo – nie musieli wykładać choćby złotówki.

By tego dokonać, nie prowadząc działalności gospodarczej mogącej przynosić nam zysk na opłacenie tego wszystkiego, skupialiśmy się jak dotąd na finansowaniu naszych działań ze środków własnych oraz dzięki pozyskiwanym pieniądzom z samorządu Miasta Katowice oraz w dużej mierze ze środków biznesowych (firm i fundacji instytucjonalnych). W ostatnich kwartałach doszły do tego też zbiórki pieniężne od osób prywatnych. Z tych wszystkich środków, sięgających dziesiątek tysięcy złotych, nie bylibyśmy w stanie zorganizować tych wszystkich 24 projektów i wydarzeń kulturalnych. Dlatego jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy nam zaufali i nas wsparli! W ten sposób nasz potencjał społeczny i finansowy nie został zmarnowany a wręcz wzmocniony. Bo lubimy pracować dla ludzi.

Stopień zaangażowania

Kiedy mój znajomy Ryszard namówił mnie pięć lat temu do współdziałania fundacyjnego, nie przypuszczałem, że będzie to tak angażująca praca. Dotąd obracałem się w biznesie i wydawało mi się wówczas, że praca zawodowa wymaga o wiele więcej wysiłku. Teraz po upływie tych lat wiem, że trzeba mieć wiele talentów, determinacji i zaangażowania oraz pieniędzy, aby móc działać społecznie w obecnych realiach. Nawet konkurencja ze strony innych NGO jest też silniejsza niż w większości sektorów biznesowych. Bo z jednej strony przybywa ilość organizacji pozarządowych, potrafiących etatowo pozyskiwać środki na swe cele (których stale ubywa)., Z drugiej strony nasze cele kulturalne są potrzebami odleglejszego zaspokojenia od bliższych, (stale rosnących) potrzeb egzystencjalnych takich chociażby jak zdrowie czy opieka. Jeśli do tego dodamy piętrzące się wymogi prawne i rosnące z tego powodu obowiązki sprawozdawcze czy prawno-rachunkowe, to bez dużej chęci poświecenia się na rzecz drugiego człowieka, można się szybko zrazić i poddać.

Na szczęście wciąż tych chęci nam jeszcze nie brakuje, podobnie jak pomysłów i zapału do dalszych realizacji. Na bazie zdobytych doświadczeń prospołecznych zaplanowaliśmy w najbliższym czasie kilka projektów historyczno- edukacyjno-poznawczych. Lokalnych i jeden krajowy.

Opierając się naszych doświadczeniach, spotykamy się z żywym zainteresowaniem tym, co robimy. To dla nas równie ważne, jak samym uczestnikom.

Aktualność

Realizacja naszych celów statutowych, jakimi są promowanie polskiej historii, kultury oraz zabytków są także, jak się okazuje, wciąż bardzo aktualne. Potrzebę kontynuację działań w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, potwierdzają bowiem także badania społeczne. Spada bowiem społeczna wiedza i świadomość o historii minionego stulecia, a także czasów odleglejszych i rośnie zarazem potrzeba znajomości historii przez współczesnego człowieka (pomimo ignorancji co dziewiątej osoby), gdyż chce lepiej rozumieć funkcjonujący świat i dokonywać lepszych wyborów życiowych. Bo jak się uczyć na błędach ludzkości?

Dlatego chcemy atrakcyjnie, trochę poza schematami, aktywnie wychodzić z zaspakajaniem potrzeb kulturalnych wykluczonym, angażować i zaciekawiać kulturą młode pokolenie oraz pokazywać nowe ścieżki kulturalne spełniając oczekiwania poznawcze, edukacyjne, czy nawet turystyczne w tym względzie. By poszerzać i umacniać polską historię wśród Was, ku lepszemu dniu dzisiejszemu i najbliższej przyszłości.

Piszcie Beneficjenci, byśmy mogli być bliżej Waszych potrzeb i wspomagajcie Darczyńcy, abyśmy mogli zamiary wprowadzić w zacny czyn.