Pierwsze miesiące 2024 roku to dla Fundacji ACONSS czas intensywnych prac projektowych. Nie oglądając się wyniki naszych działań w zakresie pozyskania partnerów do projektu i wyniki konkursów mogących go wesprzeć, Zarząd świadomy rozległości zadań i zakresów, pracował nad wyborem dzieła mogącego wpisać się w kanwę projektu i jego założeń.

Nie było to łatwe zważywszy innowacyjny charakter i rozwiązania związane z produktami Projektu OCZYMA BOHATERA”, który zawiera w sobie kilka warstw produktowych. Do warstwy przewodnikowej pozyskaliśmy polskiego producenta. Do warstwy ebookowej poszukujemy nadal. Natomiast warstwa grywalizacyjna zdobywa coraz większe zainteresowanie.

Za nami kwartał pełen wyzwań organizacyjnych i merytorycznych, które kształtują fundamenty naszego najnowszego projektu. To właśnie teraz, w cieniu medialnego zgiełku, kładziemy kamienie węgielne pod przedsięwzięcie porównywalne skalą do naszego międzynarodowego koncertu filharmonii „Delicje muzyczne” z 2018 roku.

Projekt „Oczyma bohatera”, który rozpoczął się jeszcze w 2023 roku, jest ambitnym rozwinięciem naszych działań w obszarze kultury i grywalizacji. Inspiracją dla niego stała się nasza pierwsza historyczna gra miejska „W pogoni za historią” oraz kolejne inicjatywy, które pozwoliły nam odkrywać historię i kulturę poprzez interaktywną zabawę.

W pierwszym kwartale tego roku Zarząd Fundacji ACONSS stanął przed trudnym zadaniem wyboru dzieła literackiego, które stało się sercem projektu „Kraków oczyma bohatera”. To nie tylko książka, ale i jej autor odegrają kluczową rolę w naszym innowacyjnym przedsięwzięciu, łączącym turystykę literacką z nowoczesnymi rozwiązaniami grywalizacji kulturalnej.

Przełomem okazało się uzyskanie zgody autora na zaangażowanie w projekt, co otworzyło drogę do fazy realizacyjnej. Kwiecień upłynął pod znakiem spotkań, rozmów i budowania struktury projektu, który obiecuje być nie tylko kulturowym wydarzeniem.

W międzyczasie poznaliśmy wyniki jednego z konkursów organizowanych przez MKiDN, gdzie wprawdzie dofinansowania nie otrzymaliśmy, ale na pocieszenie, projekt uzyskał wysoką ocenę za merytorykę. Nawiązaliśmy też współpracę z Autorem wyłonionej książki „Artefakt umysłu”, który aktywnie włączył się w prace przy projekcie. Opracowuje adaptację trasy produktu tego Projektu na terenie Krakowa. Zarząd rozpoczął pierwsze badania terenowe – kierując się wskazówkami nt. szkicu trasy. Bardzo ważnym stał się też fakt nawiązania kontaktu z Fundacją PFR, która pozytywnie przychyliła się do naszego wniosku o jego dofinansowanie.

Z każdym tygodniem sprawy nabierają rozmachu i kształtu.  

Zapraszamy do śledzenia naszych działań i dołączenia do naszej podróży w świat kultury, historii i innowacji.

#FundacjaACONSS #Kultura #Innowacja #KrakówOczymaBohatera